עמוד
הבית
> ספרים
למכירה
> הצלחה במגע - במוטוריקה גסה ועדינה

"הצלחה במגע - במוטוריקה גסה ועדינה"

תנועה ומשחק הם עיסוקים משמעותיים בחייהם של ילדים.  יש להם השפעה רבה על התפתחותם בכל התחומים כולל בריאות פיזית ורגשית, מיומנויות חברתיות ותקשורתיות, מיומנויות גסות ועדינות ומוכנות ללמידה (יזדי-עוגב וזיפר, 1994; יזדי-עוגב, 1995א). בשנים האחרונות, קיימת תחרות בין פעילויות תנועה לבין פעילות פאסיבית ממול למסכי הטלוויזיה, הוידאו, המחשב, משחקי המחשבים הניידים ועוד רשימה ארוכה של פיתויים אשר מרחיקים אותם ממשחקים בעלי אופי תנועתי.  ידוע, כי אחת מהתוצאות של ההפחתה בעיסוקים תנועתיים פעלתניים היא עלייה דרמטית בשכיחות הילדים בעלי משקל עודף והשמנה .  בקרב מדגם של ילדים בגילאי 7 עד 13 שנים, נימצא כי 33% מהבנים ו-27% מהבנות סובלים ממשקל עודף, בעוד ש-10% מהבנים ו – 9% מהבנות הם שמנים (Tremblay, Katzmarzyk, & Willms, (2002) .  לתופעה זו השלכות שליליות הן בהיבטים בריאותיים והן בהיבטים רגשיים חברתיים.
 

בנוסף לכך, בקרב כ- -8% 6% מאוכלוסיית ילדי הגן ובית הספר היסודי ישנם כאלה אשר סובלים מבעיות מוטוריות בדרגה חמורה ועוד כ-12% אשר סובלים מבעיות מוטוריות בדרגה בינונית
(יזדי-עוגב, 2000; 2001). ילדים אלה מכונים כיום כבעלי 'הפרעה התפתחותית בקואורדינציה' (Developmental Coordination Disorder-DCD ).  מדובר בילדים בעלי אינטליגנציה נורמלית ואף למעלה מהממוצע, אשר מציגים רמה נמוכה בביצוע ובלמידה של מיומנויות מוטוריות בהשוואה לילדים בני גילם.  אמנם בעייתם המרכזית באה לידי ביטוי בתחום המוטורי, אך בדרך כלל לבעיה זו נלווים קשיים בתחום התפקודי היומיומי, הריגושי-חברתי, ההתנהגותי והלימודי.  הנורות האדומות לזיהוי ילדים עם DCD , באות לידי ביטוי בעיכוב משמעותי בהשגת אבני הדרך המוטוריים (לדוגמא:  הליכה, זחילה, ישיבה), הפלת חפצים, "סרבול", ביצוע חלש בתחום הספורט והכתיבה שלהם, בדרך כלל, ברמה נמוכה (יזדי-עוגב,1992א; 1992ב). 

'הצלחה במגע' - במוטוריקה גסה ועדינה! הנה תכנית אימון שפותחה עבור הורים, גננות ואנשי מקצוע  בגיל הרך אשר מעוניינים לקדם ולחזק את הדימוי העצמי והשליטה המוטורית של ילדים בגיל בית הגן ובית הספר היסודי בכלל ולילדים עם בעיות מוטוריות בפרט. למעוניינים במידע מעמיק אודות ילדים עם בעיות מוטוריות מומלץ לעיין בספר: 'אני לא קלוץ! יש לי הפרעה התפתחותית בקואורדינציה' ( (DCD (יזדי-עוגב, 2005).  פרטים אודות הספר נוספים ניתן למצוא באתר:  www.yorly.com .

באמצעות התכנית 'הצלחה במגע' - במוטוריקה גסה ועדינה! ניתן להשיג מספר מטרות:

טיפוח דימוי עצמי חיובי וחיזוק הביטחון העצמי של ילדים כשהתנועה מהווה אמצעי.
קידום השליטה המוטורית של ילדים, כמטרה בפני עצמה, בביצוע מטלות היום יום ובמיומנויות הנדרשות במשחקים ובפעילויות עם בני גילם. 
הידוק הקשר האישי והרגשי בין ילדים להוריהם.
לשמש כתכנית הנחייה בעבור אנשי מקצוע בגיל הרך.
בתכנית מוצעות פעילויות שאלה הם המאפיינים שלהם:

רבות ומגוונות אשר ניתן ליישמן בבית, בחצר הבית, בגן השעשועים, בחוף הים ועוד. 
חווייתיות ומאתגרות כשכל ילד עשוי להשיג באמצעותן הצלחות.
מאפשרות להורים בחירה של מוקדים אשר יסבו להם  הנאה במידה הגבוהה ביותר ואשר אליהם יש להם נטייה.  לדוגמא, באם האב אוהב את תחום הבישול, הוא זה שיהיה אחראי לפעילויות עם הילד במטבח.  באם האם אוהבת ויש לה זיקה למשחקי כדור, גני שעשועים וכו', היא זו שתיקח על עצמה את ההנחיה בתחומים אלה.
היישום של הפעילויות הוא נוח ופשוט להורה ולילד.
ברוב הפעילויות ניתן להשתמש בציוד המצוי בדרך כלל בבית.
הספר בנוי משני חלקים:

בחלק א' ניתנים קווים מנחים ליישום התכנית 'הצלחה במגע' - במוטוריקה גסה ועדינה! בעבור ילדים בכלל ולאלה עם בעיות מוטוריות בפרט, והוא כולל 4 פרקים:
פרק 1 - הנחות היסוד של התכנית 'הצלחה במגע' - במוטוריקה  גסה ועדינה, מפרט את ההנחות הבסיסיות העומדות ביישומה של תכנית אימון על ידי ההורים.  בפרק מודגשת העובדה כי להורים תפקיד משמעותי בקידום הילד בתחום הרגשי ובתחום המוטורי.  אחת המטרות המרכזיות של התכנית היא בטיפוח דימוי עצמי חיובי אצל הילד שסובל מקשיים בתחום המוטורי.  כך גם מובהר כי אין די בהתערבות מקצועית בכדי לקדם את השליטה המוטורית אצל הילד אלא יש צורך בתכנית אימון משלימה במסגרת הביתית!.   
 
פרק 2 – הנחיות להשגת יעד א' של התכנית 'הצלחה במגע'!: חיזוק וטיפוח הדימוי העצמי 
 של הילד, מפרט מספר הנחיות להורים, ליישום במסגרת הביתית.  זאת, כדי להביא לטיפוח תפיסה עצמית חיובית אצל הילד ולקידום שליטתו בתחום המוטורי.  ההנחיות המפורטות בפרק זה, מכוונות לפיתוח גישה חיובית כלפי הילד בחי היום יום, ובאופן מיוחד במהלך יישום התכנית לקידום כשריו המוטוריים.   

פרק 3 - הנחיות להשגת יעד ב' של התכנית 'הצלחה במגע':  חיזוק וקידום השליטה המוטורית של הילד, כולל הנחיות והסברים לקראת יישום מערך תרגול עם הילד ובמהלך יישומו.  תרומתן של הנחיות אלה באות לידי ביטוי בהיבט הארגוני של יישום הפעילות והן עשויות אף להועיל בהעלאת  המוטיבציה של הילד ובהארכת משך ההתמדה שלו במהלך התרגול. 

פרק 4 – מאפיינים ייחודיים של הפעילויות במוקדים, מסביר את המשמעות של 'מוקד פעילות' ואת העקרונות המנחים לפיהם ניבנו מוקדי הפעילות השונים.  בפרק שולב מילון מונחים המציע הסברים לכינויים של התפקודים הפסיכומוטוריים, אותם ניתן לקדם באמצעות תרגול של הפעילויות המפורטות בתכנית.  כמו כן, בפרק זה ניתנת רשימה של המוקדים המופיעים בחלק ב' של התכנית.  בפרק אף  מתוארת שיטה לסיווג של המוקדים השונים, אשר יכולה להיות לעזר להורים בבחירת מוקדי הפעילות השונים.

בחלק ב' ניתן למצוא מגוון רחב של פעילויות לקידום התפקוד המוטורי של ילדים עם וללא DCD המאורגנות ב – 4 מוקדי הפעילויות:

א' - 'פעילויות מוטוריות לתרגול בבית', בו ניתן למצוא מגוון פעילויות ליישום במסגרת הביתית, ואשר מכוונות לקדם את הביצוע של מיומנויות מוטוריות גסות, אשר תורמות לעוררות הגוף ולזריזות, לחיזוק הגו וחגורת הכתפיים ולטיפוח שיווי משקל;  משימות יומיומיות-סטנדרטיות במטבח הבית ואשר כוללות פעילויות של סדר וניקיון במטבח, פעילויות בישול ואפייה, הכנת מאכלים וכריכים ופעילויות ניקיון וסדר בבית;  משימות מוטוריות עדינות ומשימות גראפומוטוריות באמצעות פעילויות יצירה, משחקי חדר ושולחן ופעילויות לטיפוח היכולת הגראפומוטורית (ציור ועיצוב קווים וצורות כמוכנות לכתיבה).

ב' - 'פעילויות מוטוריות ליישום בחצר ובקרבת הבית', בו מפורטות פעילויות אשר תורמות באופן ייחודי לקידום הביצוע של  מיומנויות מוטוריות גסות כמו מיומנויות כדור ומשחקי נופש פעיל, ופעילויות בגינת הבית אשר תורמות הן לקידום המוטוריקה הגסה והן לקידום המוטוריקה העדינה.

ג' - 'פעילויות מוטוריות ליישום מחוץ לבית', בו ניתן למצוא פעילויות אשר בהן ההורה והילד מעורבים בפעילויות תנועתיות גסות בבגן שעשועים ושילוב של מוטוריקה גסה ועדינה בחוף הים.

ד' - 'מעורבות הילד בתחביבים ובחוגים הקיימים בקהילה', בו מפורטות הצעות לטיפוח תחביבים בשעות הפנאי ולחוגי העשרה מתחום התנועה והאומנויות.

לפירוט וצפייה בתוכן העניינים ל הספר – לחצו כאן (קובץ PDF)

פרטים נוספים וטופס הזמנה (קובץ PDF)

  מאמרים  
  כתבו עלינו
  המומלצים שלנו
  גלריה  
חדשות

פותח ע"י סופטמדיה בניית אתרים